درس معلم

در کلاس روزگار،


درس هاي گونه گونه هست:


درس دست يافتن به آب و نان،


درس زيستن کنار اين و آن.


درس مهر، درس قهر،


درس آشنا شدن،


درس با سرشک غم ز هم جدا شدن !


در کنار اين معلمان و درس ها،


در کنار نمره هاي صفر و نمره هاي بيست،


يک معلم بزرگ نيز


در تمام لحظه ها، تمام عمر!


در کلاس هست و در کلاس نيست!


نام اوست: مرگ!


و آن چه را که درس مي دهد،


« زندگي» ست!


فريدون مشيري


 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ویروس کورونا Steve عسل جوان دایان Ethan Kelly مجله ی هنری به رنگ آسمان روش شناسی سخنرانـی دینـی تخفیف